Dla tych dzieci biegaliśmy w latach 2013-2022

i dla nich organizowaliśmy "Sztafety 20 Października"